رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

استفاده ازاولتراسوند و نانو ذرات بجای تزریق انسولین

دوشنبه, 25 خرداد 1394 11:14
مجموعه : مقالات عمومی
تکنیک جدیدی که بنیان آن برپایه ی نانوتکنولوژی است این امکان را برای بیماراندیابتی فراهم کرده است که از روش آزاد سازی انسولین بدون درد و با استفاده از یک ابزار اولتراسوند کوچک به کنترلقند خونخود بپردازند. این روش آنها را از تزریق چندگانه انسولین در   روز بی نیاز کرده است.این تکنیک را محققین دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه کارولینای شمالی ابداع کردند.
  تکنیک جدید برای افراددیابتی این امکان را ایجاد کرده است که برای دریافت انسولین از تزریقروزانه آن بی نیاز شوند،این کار از طریق یک شبکه قابل تزریق نانو و یک ابزار قابل حمل اولتراسوند انجام پذیرشده است. به گفته ی دکترZhen Guاین روش یک قدم بزرگ به سمتکنترلقند خونبدون درد است. در این تکنیک از نانو ذرات سازگارزیستی و قابل تجزیه استفاده شده است. این ذرات به زیر پوست بیمار تزریق می شوند، نانو پارتیکل های موجود ازPLGAیا پلی لاکتیک –کو-گلیکولیک اسید ساخته شده و درون آنها از انسولین پرشده است. هر یک از نانوذراتPLGAیا دارای یک لایه ی پوشاننده ای از کیتوزان (یک ماده ی دارای قابلیت سازگاری زیستی که از پوسته ی میگو بدست می آید) با بار مثبت یا یک لایه ی پوشاننده از آلژینات (یک ماده ی دارای قابلیت سازگاری زیستی طبیعی که در جلبک های دریایی یافت می شود)می باشد که دارای بارمنفی است. هنگامیکه محلول نانو ذرات پوشانده شده با این دو ماده با هم مخلوط می شوند بارهای منفی ومثبت سطوح پوششی آنها به هم جذب شده و از طریق نیروی الکترواستاتیک تشکیل یک “شبکه ی نانو”را می دهند. هنگامیکه این ماده به زیر پوست تزریق می گردد،این شبکه ی نانو، ذرات را نزدیک به یکدیگر نگه می داردو از پخش شدن آنها در بدن جلوگیری می کند. نانو ذراتPLGAبا لایه ی پوششی بروی سطح خود دارای منافذی هستند.هنگامیکه این نانو ذرات زیر پوست تزریق می شوند انسولین از این نانو ذرات به سمت بیرون منتشر می شود اما مقدار زیادی انسولین در بدن پخش نمی شودزیرا به دلیل نیروی الکترواستاتیک شبکه ی نانو، انسولین در اطراف مخزن زیر پوست معلق می ماند. این موضوع سبب تولید دوزی از انسولین می شود که به سادگی به خون تحویل داده شده وقند خونرا کنترل می کند. بیماران مبتلا بهدیابتنوع1 یا بیماران مبتلا بهدیابتنوع 2 پیشرفته برای انتقال قند از جریان خون به سلولها نیاز به تزریقروزانهی انسولین در چند مرحله دارند. استفاده از این تکنولوژی جدید بیماراندیابتی را از تزریقروزانهی انسولین بی نیازمی کند به جای تزریقروزانهی انسولین آنها می توانند با استفاده از یک وسیله ی قابل حمل که به اندازه ی کف دست است و بابکار بردن امواج اولتراسوند بروی محل شبکه ی نانو در زیر پوست به راحتی و بدون درد میزان مورد نیاز انسولین خود را از مخزن (از قبل پر شده ) وارد جریان خون کنند. محققین می گویند: این تکنیک بخوبی عمل می کند زیرا امواج اولتراسوند سبب تحریک حباب های میکروسکوپی گاز در بافت شده و بطور موقت سبب اختلال در شبکه ی نانو در لایه ی زیر پوستی می شود، این اختلال موجب می شود نانو ذرات از هم جدا شده و نیروی الکترواستاتیک بروی مخزن انسولین کاهش یابد این کار سبب می گرددانسولین وارد خون شود، فرآیندی که از طریق امواج اولتراسوند تسریع می شود و سبب خروج انسولین از مخزن می گردد. دکترYun jingمی گوید:ما می دانیم که این تکنیک کارایی داردو می دانیم که چگونه عمل می کند اما هنوز در حال بررسی جزئیات دقیق عملکرد آن هستیم. هنگامیکه امواج اولتراسوند قطع می شوند نیروی الکترواستاتیک مجدداً برقرار می شود و سبب کشیدن نانو ذرات به درون شبکه ی نانو در کنار هم می گردد. نانو ذرات پس از آن مقدار بیشتری انسولین منتشر می کنند و مخزن باید مجدداًپر شود. دکترGuبرای اثبات کارایی دستگاه، آزمایشاتی بروی موشهای مبتلا بهدیابتنوع 1 انجام دادیم.خوشبختانه نتایج بدست آمده کارایی و موفقیت این تکنیک را بخوبی ثابت کرد.آزاد شدن انسولین به جریان خون بسیار سریع صورت می گیرد و نانو ذرات به اندازه ی 10 روز می توانند مقادیر کافی انسولین را برای تنظیمقند خونآزاد کنند. Jin Diدانشجوی دکتری آزمایشگاه دکترGuهنگامیکه انسولین مخزن تمام می شود نیاز به تزریق یک شبکه ی نانو ذرات جدید داریم،شبکه ی نانو ذرات قبلی حل شده و کاملاً در طول چند هفته توسط بدن جذب می شود. این پیشرفت به میلیون ها فرد مبتلا بهدیابتدر سراسر دنیا نوید روزهای بهتری را می دهد. دانشمندان معتقدند باید بسختی کار کنند و این تحقیق را با انجام آزمایشات بالینی برانسان تکمیل نمایند.   مقالات پزشکی و بهداشتی - -http://diabetestma.org/
بالا